Andre autoimmune sygdomme 0

Kunne andre autoimmune sygdomme også skyldes livstilsfaktorer som et højt indtag af animalske produkter?

Autoimmune sygdomme har generelt en masse tilfælles, hvorfor det også er rationelt at tænke at de kan have et fælles ophav. De deles dels alle de karakteristika at de fungerer ved at immunsystemet angriber kroppen og derved skader den. Dette i modsætning til et normalt fungerende immunsystem hvor kroppens immunsystem kun angriber fremmede organismer.

Majoriteten af de studerende autoimmune sygdomme er hyppigst forekommende i egne af verden hvor der ikke er så meget solskin9,10,61. Mængden af solskin svinder i takt med at man rykker længere væk fra equator, men det modsatte er tilfældet for forbruget af mælkeprodukter, hvilket stiger efterhånden som man bevæger sig væk fra equator, og det samme gør forbruget af andre animalske produkter. Dette gør at studier kan finde at forbrug af mælkeprodukter er en ligeså god indikator for hyppigheden af autoimmune sygdomme som Multiple Sklerose, som mængden af sollys den er51.

Nær equator får man mere sollys, og derved har kroppe bedre mulighed for at producere Vitamin D. Men komælk og kroppens niveau af Vitamin D er sammenkædet, og videnskabelige studier har foreslået at niveauet af Vitamin D og forekomsten af autoimmune sygdomme er sammenkædet.

Sygdomme som lupus, Multiple Sklerose, inflammatory bowel disease og rheumatoid arthritis kan jævnført den forskning muligvis forebygges ved at opjustere kroppens niveau af Vitamin D6,7,68. Vitamin D kommer enten via kosten eller kan dannes af kroppen i huden som respons på sollys. Men det Vitamin D der dannes, det skal aktiveres i nyrerne førend at det kan hjælpe med at bremse udviklingen af autoimmune sygdomme, men dette trin kan hæmmes af indtag af fødevarer med et højt indhold af syre, som eksempelvis mælk og kød, hvilket der kan læses dybere om andetsteds.

Når Vitamin D aktiveres i nyrerne, så inhiberer det celledeling af visse T-celler, der er celler i immunsystemet, samt nogle af deres produkter, cytokiner, hvilket hjælper til at igangsætte kroppens autoimmune respons, og hjælper til at fremme produktionen af T-celler der har den modsatte effekt69,70.

Autoimmune sygdomme rammer ofte de samme individer, og derfor vil individer der lider af Multiple Sklerose, ofte også lide af Type I diabetes62,63,64,65. Parkinson’s Disease, som nogle også betegner som en autoimmun sygdom, findes også ofte i individer der har Multiple Sklerose, og i geografiske regioner hvor sygdommen er udbredt5,66.

Multiple Sclerose er også sammenkædet rent geografisk med autoimmune sygdomme som lupus, Grave’s Disease, eosinophilic vasculitis og myasthenia graves, hvilke findes de samme geografiske steder og hos de samme individer63.