Autoimmune sygdomme 0

Fællesnævneren i de autoimmune sygdomme er at kroppen den angriber sig selv. De ødelægger eller formindsker typisk kroppens mentale eller fysiske funktion, og de er ofte meget svære eller umulige at behandle.

Autoimmune sygdomme rammer mange vesterlændinge. Omkring tre procent af den amerikanske befolkning har en autoimmun sygdom, hvilket svarer til mellem 8,5 til 13 millioner amerikanere, alt efter hvilken forsker eller institution man spørger. Derudover diagnosticeres der nye autoimmune sygdomme hos 250.000 amerikanere om året1,2.

De rammer hyppigere kvinder end mænd, og kvinder har 2,7 gange højere risiko for at få en autoimmun sygdom3.

De autoimmune sygdomme er en gruppe af sygdomme2. De findes hos patienter med en enslydende klinisk baggrund3,6,7, findes i de samme populationer og forekommer sommetider også hos de samme individer2. Visse autoimmune sygdomme, som eksempelvis Multiple Sclerose og Type I diabetes mellitus, har også næsten den samme etniske og geografiske distribution8.

Ni autoimmune sygdomme udgør 97 procent af de sygdomme som der anerkendes bredt. Disse er Graves’ disease (Hyperthyroidisme), Rheumatoid arthritis, Thyroiditis (Hypothyroidisme), Vitiligo, Pernicious anemi, Glomerulonephritis, Multiple Sklerose(MS), Type I diabetes mellitus og Systemic lupus erythematosus.

Andre ofte forekommende autoimmune sygdomme er Sjogren’s disease, Myasthenia gravis, Polymyositis / dermatomyose, Addison’s disease, Scleroderma, Primary biliary cirrhosis, Uveitis and Chronic active hepatitis2. Crohn’s disease, rheumatic heart disease, inflammatory bowel disease,  og nogle betragter også Parkinson’s disease som en autoimmun sygdom4,3,5.

Ikke alle autoimmune sygdomme er lige vel forstået.

Multiple Sklerose (MS), Type I diabetes mellitus, rheumatic hjertesygdom, rheumatoid arthritis og lupus er nogle af de mest studerede, og også de der er mest studeret i forbindelse med kost2.

Autoimmune sygdomme er fælles set langt mere hyppigt forekommende i visse dele af verden. Ved equator er prævalensen af de autoimmune sygdomme relativ lav, og efterhånden som man bevæger sig væk fra equator stiger prævalensen9.

Multiple sclerose er et eksempel på dette. Prævalensen er mere end 100 gange højere i norden, end den er ved equator10.